Affärsvärlden - den 4:e mars 2016

Karolinska Development-portföljbolag stoppar produktkandidat


Karolinska Developments portföljbolag Akinion stoppar vidare utveckling av sin produktkandidat AKN-028 som har varit under utvärdering i en fas I/II klinisk studie mot akut myeloisk leukemi av säkerhetsskäl efter att ett fåtal patienter har fått svår levertoxicitet.0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Karolinska Development-portföljbolag stoppar produktkandidat" �r: