HD - den 21:a september 2015

"Exponering av förpackningar har stor betydelse för hur mycket människor röker."


Just nu arbetar en statlig utredning med om Sverige ska införa neutrala cigarettpaket och förbjuda butiker att skylta med tobaksvaror. Det är rätt väg att gå, skriver Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden, och Stefan Bergh


Mer i HD

0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten ""Exponering av förpackningar har stor betydelse för hur mycket människor röker."" �r: