SvD Senaste nytt - den 22:e mars 2015

Svensk journalistik lider av systemfel


Medvetenheten och kunskaperna i metod hos journalister, redaktioner och ansvariga utgivare är allvarligt bristfälliga. Det finns ett systemfel i journalistiskt arbete som kräver en reformering och uppstyrning, skriver professor Göran Svensson.

Ett citat fr�n nyheten
H�mtar citat
0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Svensk journalistik lider av systemfel" �r: