Barometern - den 17:e maj 2014

Unga behöver arbete


Handeln samt hotell- och restaurangbranschen är några av Sveriges största ungdomsarbetsgivare. I förhållande till befolkningen i stort är unga överrepresenterade i båda dessa branscher och det är här många unga får in sin första fot på arbetsmarknaden. Bara i mars månad anmäldes 400 lediga jobb i Kalmar län inom dessa branscher. Sedan 2007 har unga anställda nedsatta arbetsgivaravgifter. Detta har varit en av Alliansregeringens reformer för att sänka trösklarna in till arbetsmarknaden för unga. Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) beräknar att denna nya reform på kort sikt skapat över 10 000 jobb för unga; hur många det ger på lång sikt är ännu tidigt att säga men jobben ökar stadigt. Sedan 2006 har jobben blivit 250 000 fler. Trots den globala lågkonjunktur som tvingat flera av våra grannländer till stålbad har vi här i Sverige genom ordning och reda i ekonomin möjliggjort förutsättningar för jobbsatsningar, företagande och tillväxt. Som följd sjunker arbetslösheten i Kalmar län nu snabbast i landet, där exempelvis kommuner som Alliansstyrda Mörbylånga redovisar en arbetslöshet på under 5 procent. Att se till så att ännu fler unga får ett jobb är en av de viktigaste frågorna för Alliansen. Vi arbetar hårt med att stärka ungas möjlighet till jobb genom att sänka trösklarna in till arbetsmarknaden. Vi har därför gått fram med reformer såsom YA-jobben (yrkesintroduktionsanställning), sänkta arbetsgivaravgifter för unga anställda och sänkt restaurangmoms. Vi välkomnar att avtal gällande YA-jobben har kommit på plats inom handeln och följer noga diskussionerna inom hotell- och restaurangbranschen gällande yrkesintroduktionsavtal. Samtidigt motsätter vi oss skattehöjningar som gör det dyrare att anställa unga då det skulle leda till att färre arbetsgivare anställer. Socialdemokraternas och de övriga oppositionspartiernas förslag om att höja arbetsgivaravgifterna för unga skulle slå hårt mot handeln samt hotell- och restaurangbranschen. Anställningskostnaden för ett butiksbiträde eller en servitris skulle öka med cirka 40 000 kronor per år. Nya beräkningar från Riksdagens Utredningstjänst visar att kostnaderna totalt sett skulle öka med nära 5 miljarder kronor och hota 15 000 jobb inom dessa branscher ifall Socialdemokraternas förslag skulle bli verklighet. Bara här i Kalmar län skulle kostnaderna öka med cirka 75 miljoner kronor vilket motsvarar kostnaderna för 250 heltidsanställda ungdomar inom handeln och hotell- och restaurangnäringen. I Kalmar kommun hotas nära 70 jobb; i Oskarshamn 28 jobb, Nybro 25 och Mörbylånga 16 med en total kostnadsökning med över 120 miljoner kronor. Tillsammans med en fördubbling av restaurangmomsen, vilket Socialdemokraterna och Vänsterpartiet föreslår, utgör de höjda arbetsgivaravgifterna för unga ett kraft slag mot jobben i handeln samt hotell- och restaurangnäringen. Det är dags för Stefan Löfven att svara på varför han vill gå fram en politik som gör det mycket svårare för ungdomar att få jobb. Jan R Andersson, Kalmar Christina Fosnes, Kalmar Leif Axelsson, Oskarshamn Peter Lilja, Nybro Henrik Yngvesson, Mörbylånga Moderaterna Kalmar län0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Unga behöver arbete" �r:�mnen i texten: alliansen, Alliansregeringens, Alliansstyrda Mörbylånga, Christina Fosnes, Henrik Yngvesson, I Kalmar, Jan R Andersson, kalmar, Leif Axelsson, Moderaterna Kalmar, Mörbylånga, nybro, Oskarshamn, Peter Lilja, Riksdagens Utredningstjänst, socialdemokraterna, socialdemokraternas, Stefan Löfven, Sverige, sveriges, vänsterpartiet