Barometern - den 17:e maj 2014

Ekbacken som en sumpmark


Den vackra Ekbacken i Söderåkra är på väg att förvandlas till en illaluktande sumpmark. Söderåkrabor kräver nu omedelbara åtgärder av kommunen. - Problemen började efter att kommunen hade varit där och röjt. Jag tror att de grävde av en dagvattenledning, säger en invånare i Söderåkra. I mitten av februari, för tre månader sedan, skrev Lena Robertsson ett medborgarförslag till kommunen med innebörden att dränera Ekbacken i Söderåkra på vatten och att ta reda på orsaken till att mer och mer vatten sprider sig i det natursköna området mitt i samhället. - Sedan några år tillbaka är backen vattensjuk även under väldigt torra perioder. De träd som växer där börjar luta mer och mer. Något verkar vara på tok, menar Lena Robertsson. - Den tidigare så underbara vitsippeblomningen har nästan helt försvunnit. För oss som bor i Söderåkra är det av vikt att det tidigare så fina stället återställs. Hennes förslag är på beredning i tekniska nämnden. - Problemet är komplicerat och egentligen vet vi inte med säkerhet vad det beror på, menar Tommie Sigvardsson vid samhällsbyggnadsförvaltningen. Bräddat vatten, dräneringar, sättningar är tänkbara orsaker. - Nu förekommer i alla fall inget läckage som beror på oss. Vi ska följa utvecklingen noga under sommaren.0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Ekbacken som en sumpmark" �r:�mnen i texten: Ekbacken, Lena Robertsson, Söderåkra, Tommie Sigvardsson