Borås tidning - den 15:e maj 2014

Chefen borde väl ha applåderat?


Upprörd efter besök med dementa i Mölndal. Läste BT-artikeln inte en gång, utan flera. Journalisten skriver lugnt och sakligt efter intervju med både chef, anställd och en anhörig. Rubriker skriver sällan journalisten. Ändå, känns rubriken från nätupplagan "Upprört efter besök hos Lörinczy" alldeles korrekt. I papperstidningen är rubrik och bilder annorlunda. Något kaos på boendet under utflykten nämner inte områdeschefen i intervjun. Därmed får man väl anta att personalfrågan var löst före avfärd. Däremot säger hon angående de dementas kaffestund med en före detta anställd: "Jag kan personligen tycka att det är mindre lämpligt, men samtidigt vet jag att många av de äldre var väldigt förtjusta i Erika så utifrån det kan tanken ha varit god." En utflykt, som gör de vårdberoende glada, borde få en områdeschef att klappa händerna. Varför är det mindre bra att de gamla får träffa en före detta anställd? Som de enligt samma chef, säger sig ha tyckt mycket om? Kostnad för tripp till Mölndal borde väl vara densamma som för en tripp till Göteborg? Nog har väl ett äldreboende slantar och organisation tillräckliga för att då och då göra en bilutflykt med de boende? Något annat vore ytterligare en skandal i äldreomsorgen. I stället för klander: Heder till all personal, överallt, som vill förgylla dagen för omsorgsbehövande. Tanken om om-tanken0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Chefen borde väl ha applåderat?" �r:�mnen i texten: Erika, Göteborg, Lörinczy, Mölndal