Borås tidning - den 13:e maj 2014

Mycket är oklart kring AF-miss


Dagen efter att Arbetsförmedlingen (AF) erkänt att tiotusentals människor under flera år fått felaktiga ersättningar på grund av ett fel i systemet är det oklart vad som kommer att hända i de berörda ärendena. Sveriges kommuner och landsting (SKL) vill i nuläget inte kommentera hur man kommer att agera. Felet kan ha inneburit att kommuner betalat ut försörjningsstöd till personer som egentligen borde ha fått ersättning från annat håll. SKL har inte fått någon information från AF om hur många och vilka som kan vara berörda. "Det är för tidigt att uttala sig åt något håll. Vi får avvakta utvecklingen" skriver Leif Klingensjö, samordnare för lärande och arbetsmarknad på SKL, i ett mejl. AF har lagt ut information om det som hänt på sin hemsida, tillsammans med kontaktuppgifter för den som har frågor. Men texten innehåller många formuleringar som nog kan uppfattas som avskräckande. "För de allra flesta skulle en rättning i efterhand kunna ge långtgående konsekvenser med återbetalningskrav som resultat", skriver AF bland annat. A-kassorna förbereder sig på eventuella frågor från medlemmar. - Det blir antagligen så att Arbetsförmedlingen inte kan svara på allt, och då får kassorna hjälpa till så gott de kan. Men vi är inte riktigt på det klara med vad som händer sedan. Medlemmarna har ju en möjlighet att begära aktivitetsstöd för den här perioden, säger Melker Ödebrink, kanslichef vid Arbetslöshetskassornas Samorganisation (SO). Om det blir aktuellt för A-kassorna att kräva återbetalning är för tidigt att säga. - Vi vet inte om det blir så, säger Melker Ödebrink. Det skulle i så fall vara i fall där det visar sig att en person skulle ha aktivitetsstöd, och att de ersättningsdagarna ätit upp rätten till senare ersättning från A-kassan. Dagar med aktivitetsstöd dras nämligen av från den fastställda ersättningsperioden. Enligt Arbetsförmedlingen är det än så länge bara några enstaka personer som har hört av sig. Ett brev med information kommer att gå ut den 19 maj, och då räknar man med att det blir fler. Men AF kommer alltså inte att granska alla de 25 000 ärenden som berörs sedan 2012, något som arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson (M) krävde i går. - Nej. Vi kommer att informera om att möjligheten finns. Sedan måste kunden själv begära att få den här rätten prövad. Då är det Försäkringskassan som gör det, säger Marie Linell Persson, direktör för avdelningen för förmedlingstjänster på AF. Anledningen är att varje enskilt ärende ser olika ut, och kräver till exempel från- och närvarorapporter från individen. AF kan inte lämna några ytterligare detaljer om fördelningen av de berörda individerna mellan olika ersättningar, mer än att rehabersättning dominerar. - Men alla de här personerna har haft en annan ersättning, det är viktigt att man förstår det. Man kan ha haft rätt ersättning men från fel system. Vår uppskattning är att det är få som skulle ha fått högre ersättning, säger Marie Linell Persson.0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Mycket är oklart kring AF-miss" �r:�mnen i texten: arbetsförmedlingen, Arbetslöshetskassornas Samorganisation, Elisabeth Svantesson, Enligt Arbetsförmedlingen, försäkringskassan, Leif Klingensjö, Marie Linell Persson, melker, skl