Borås tidning - den 12:e maj 2014

Upprört efter besök hos Lörinczy


Tre vårdare på äldreboendet Distansgatan 7 har fått en tillsägelse, efter att ha tagit fyra boende på en utflykt utan tillåtelse från boendets nya chef. På utflykten besökte man bland annat Erika Lörinczy, Distansgatans tidigare chef. I förra veckan tog tre ur personalen med fyra boende på en bussutflykt till Mölndal. Man hälsade på i en ostbutik där Kenneth Torstensson, vars pappa Jan bor på Distansgatan 7, arbetar. - Pappa och jag syns inte så ofta eftersom jag jobbar mycket, så kom hela gänget hit och överraskade mig. Det var jättekul och pappa blev själaglad, han fick med sig lite av sin kryddost hem som han älskar, säger Kenneth Torstensson. Sedan tog personalen och de boende en fika med Distansgatans tidigare chef, Erika Lörinczy, som nu arbetar i Mölndal. Efter utflykten kallades de tre ur personalen till ett möte där de informerades om att de borde frågat Distansgatans nya enhetschef, Magdalena Petterson, om lov innan de åkte till Mölndal. - De fick varsel om en varning. Man fick ringa in extra personal, man bad sina arbetskamrater komma tidigare på eftermiddagspasset, någon fick gå in extra på sin lediga dag. Det är förenat med kostnader, och sådant måste man alltid förankra med arbetsledningen, säger Inger Krefors, områdeschef på SDF Öster. Den nya enhetschefen på Distansgatan 7, Magdalena Pettersson, vill inte kommentera händelsen utan hänvisar till Inger Krefors, som är hennes chef. Krefors menar att beslutet att varsla om en varning inte har någonting att göra med att det var Erika Lörinczy som man åkte och hälsade på. - Nej, inte alls. Jag kan personligen tycka att det är mindre lämpligt, men samtidigt vet jag att många av de äldre var väldigt förtjusta i Erika så utifrån det kan tanken ha varit god. Det är mer sättet som utflykten gått till på, säger Krefors. BT har varit i kontakt med en ur personalen som var med på bussutflykten. Hon menar att förklaringen från Krefors är en efterhandskonstruktion, och att man aldrig har behövt fråga om lov för att göra den här typen av dagsutflykter tidigare. - Innan vi åkte var vår chef framme och pratade med oss och frågade vart vi skulle åka. Vi sa bara att vi skulle till Göteborg och hon sa inte mer om det. I stället väntar hon ett dygn innan hon reagerar, det är klart att det här har med Erika att göra. Medarbetaren på Distansgatan berättar att hon arbetat på boendet i många år utan anmärkning, och nu känner sig kränkt och misstänkliggjord. - Det här är ett sätt för dem att skrämma upp resten av huset. Stämningen här är dämpad, det är mycket sjukskrivningar och stor personalomsättning. Inger Krefors tycker att det inträffade är tråkigt, men att arbetet på Distansgatan 7 ändå går i rätt riktning. - Man har stramat upp rutiner och fått ordning på vissa saker, det har varit på ett visst sätt på Distansgatan tidigare - på både gott och ont. Det tar tid innan man vänder den skutan, många medarbetare är kvar sedan tidigare och alla gillar inte det nya.0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Upprört efter besök hos Lörinczy" �r:�mnen i texten: Distansgatan, distansgatans, Erika, Erika Lörinczy, Göteborg, Inger Krefors, Jan, Kenneth Torstensson, Krefors, Lörinczy, Magdalena Petterson, Magdalena Pettersson, Mölndal, sdf