Barometern - den 9:e maj 2014

Agneta Modig och Andreas Johansson


Påboda, fick den 14 mars en dotter som heter Izabella. Vikt 3 850, 53 cm.0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Agneta Modig och Andreas Johansson" �r:�mnen i texten: Agneta Modig, Andreas Johansson, Izabella