Svt - den 1:a april 2014

Wanås konst beskrivs av synskadade


Konst kan upplevas med fler sinnen än bara synen. Det vill Wanås Konstpark i Knislinge ta fasta på där synskadade ska beskriva hur de upplever konstverken.


Mer i Svt

0 besökare tycker något om denna artikel
Tycker du att nyheten "Wanås konst beskrivs av synskadade" är:



�mnen i texten: Knislinge, Wanås Konstpark