Norrköpings tidning - den 27:e mars 2014

E22 akut avstängd - hålrum hittade i vägbanan


Trafikfarliga hålrum har hittats i vägbanan. Nu har E22 i höjd med Gusum hastigt stängts av i södergående färdriktning.

Ett citat fr�n nyheten
H�mtar citat
0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "E22 akut avstängd - hålrum hittade i vägbanan" �r:�mnen i texten: Gusum