Barometern - den 17:e februari 2014

Kränkt förskoleflicka på WC granskas


En händelse på en förskola växer i omfattning. Föräldrarna har anmält ärendet till skolinspektionen som nu ska granska händelsen. Det var när förskolebarnet, en flicka, satt på toaletten som två pojkar ställde sig bakom hennes rygg och kissade ned i toaletten samtidigt. Föräldrarna har reagerat på att händelsen inte togs på allvar samt att lösningen var att flickan skulle be lärare följa med henne på toaletten när hon behövde gå i fortsättningen. I eftermälet av händelsen följer en lång rad incidenter som föräldrarna nu reagerat på. Kränkningen anmäldes inte och rapporterades inte in till skolledningen. Flera brev och handlingar har utväxlats men kommunen kan inte visa upp att handlingar har diarieförts. Föräldrarna krävde att en utredning av händelsen gjordes men fick en utredare som de anser är jävig. Vid ett möte med Ann Willsund kommer det fram att en anmälan har gjorts men att den inte diarieförts förrän långt senare när föräldrarna frågade efter handlingen. Ärendet har anmälts till Inspektionen för vård och omsorg, Justitieombudsmannen och Skolinspektionen. Skolinspektionen har beslutat att granska händelsen och ställer en rad konkreta frågor till Mörbylånga kommun. De ska redovisa sin uppfattning om vad som hänt på toaletten. Om huvudmannen anser att det är en kränkande behandling i skollagens mening. Skolinspektionen vill även ha detaljerad redogörelse för anmälningar, rapporter samt redogörelse över varför handlingar inte har diarieförts. - Fram till den 24 februari har vi på oss att svara Skol­inspektionen och håller på för fullt att utreda detta nu, säger Ann Willsund, chef för kommunens mjuka verksamheter. På frågan om de inte har rutiner för att diarieföra handlingar, svarar Ann willsund: - Vi har inga administrativa resurser utan det är kanslienheten som ska svara mot hela förvaltningen. Varför dröjde det så länge innan en anmälan upprättades? - Det kommer att komma ett svar till Skolinspektionen, innan dess så har jag inga kommentarer.0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Kränkt förskoleflicka på WC granskas" �r:�mnen i texten: Ann, Ann Willsund, inspektionen, Justitieombudsmannen, Mörbylånga, skolinspektionen