Barometern - den 4:e februari 2014

En anställd stängdes av


En anställd på äldreboendet Rönningegården har stängts av sedan en dryg vecka tillbaka. Orsaken är de händelser under hösten som ledde till ett antal anmälningar där boende slagit personal och där personal i sin tur agerat hårt mot boende. Avvikelserapporter skrevs långt efter händelserna, då personal också bad om hjälp med den svåra situationen. Med anledning av händelserna har kommunen nu också gjort Lex Sarah anmälning som lämnats över till IVO för ytterligare utredning. Handledning till personalgruppen pågår, liksom enskild handledning. I ett pressmeddelande skriver chefen för kommunens mjuka verksamheter, Ann Willsund, att man har startat en fördjupad utredning. "Vi kommer att genomföra en större översyn av verksamheten där vi ser över personalresurser, personalens arbetssätt samt en översyn av befintliga rutiner för avvikelser".0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "En anställd stängdes av" �r:�mnen i texten: Ann Willsund, Ivo, Lex Sarah, Rönningegården