Borås tidning - den 24:e januari 2014

Berusande färgglädje på Rydal


I strävan att återge Sjuhäradsbygden dess gamla roll som nordiskt textilcentrum riktar Rydals Museum i stor skala ljuset på Norges sen över 30 år främsta textilkonstnär Ragnhild Monsen. Så länge har hennes utsökta konst spritts runtom i världen, till allt från katedraler till oljeplattformar. Hon var första textilkonstnär att få en egen utställning inom ramen för Bergen-festivalen. I Rydal visar hon 28 stora bildvävar, oftast av ett direkt och naturnära slag som kan uppfattas som impressionistiskt, men hon har också ett formstarkt konkretistiskt uttryck som gör vävarna lämpade som tidlös kyrkokonst. Ragnhild Monsen växelbor i Dalsland och i Norge. I den forna ladan i Dalsland skissar hon sina vävar, som därpå utarbetas i ateljén i Oslo. Hon arbetar meditativt och intuitivt ur sitt undermedvetna i en strävan att återupprätta förbindelsen mellan sinnena och världens inre sammanhang. Hennes bildvävar kommenterar denna samtidens glömska genom att ställa frågor om arv, släktskap och oändlighet. Se den här reproducerade Childhood Bliss (Barndomens lycksalighet) som i sin färgglädje nästan berusar. I Rydal hänger den jämsides med samma motiv liksom överlagrat av dimmor - själv föreställer jag mig inför dem båda en i ena fallet nästan afrikansk naivitet och spontanitet som vi dock ofta tenderar att problematisera på ett fortfarande kolonialistiskt vis. Monsen går in i naturens egen rikedom genom att renodla färgupplevelser i serierna Naturens nyanser och Dalsland (blå, grön och vit). Varje enskilt verk varieras på ett sätt påminnande om innuiternas nyanserade mångfaldsbeskrivning av snöns färg. I praktiskt taget varje väv finns också palettens hela färgskala med för den som tittar noga. Ta er tid, och ni står i varje väv inför ett universum. Lika nödvändigt för varje konstvän som att se Annika Ekdahls gobelänger, lika nödvändig är nu en tur till Rydal. Båda öppnar en gränslös relation mellan det förflutnas och framtidens möjligheter. Rolf Haglund0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Berusande färgglädje på Rydal" �r:�mnen i texten: Annika Ekdahls, Childhood Bliss, Dalsland, I Rydal, naturens, Norge, Norges, Oslo, Ragnhild Monsen, Rolf Haglund, Rydal, Rydals Museum, Sjuhäradsbygden