Värmlands tidning - den 22:e januari 2014

Byggs med lån från Kommuninvest


Kommunstyrelsen arbetsutskott har ännu inte fått någon redovisning när det gäller projekteringen för rivningen av den gamla brandstationen och den nya som ska byggas. Den framtagna hyresmodellen är uppdelad i tre delar, driftskostnader, underhållskostnader och kapitalkostnader, säger kommunstyrelsens ordförande Roland Halvarsson.0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Byggs med lån från Kommuninvest" �r:�mnen i texten: Kommuninvest, Roland Halvarsson