Borås tidning - den 2:e januari 2014

Impulser från Sjuhärad


Det finns feminister som av princip bara läser kvinnliga författare. Eftersom utbudet av böcker är kolossalt, behöver inte urvalet nödvändigtvis hämma den intellektuella stimulansen. Men lek med tanken att en lokalpatriot enbart läser böcker som skrivits av författare i den geografiska närmiljön. Hur pass begränsande skulle det vara? Det varierar förstås, beroende på var hemkära läsare av det slaget råkar bo. I Sjuhäradsbygden är dock utgivningen både rik och varierad, så här erbjuds det en mängd impulser. Bara det att ta del av Karl-Gustaf Junhalls (f 1921) historiskt orienterade produktion lär ta sin tid. Tänkvärt, den senaste boken, är dock relativt tunn. Undertiteln Essäer och skrönor, forskarflit och skrivarglädje speglar innehållet väl. Boken rymmer 15 texter, varav de flesta tycks ha publicerats tidigare i olika tidningar och tidskrifter, från 1950 och framåt. Här finns minibiografier, till exempel över vikingahövdingen Rurik och drottning Margareta. En levnadsteckning över spionen Brådde Jacobsson, aktiv på 1600-talet, förekommer. Framträdande är också scener från författarens egen levnad, samt berättelser som sprungit fram ur hans släktforskning. Även arbetet som folkhögskolelärare lär ha haft sin betydelse. Av särskilt intresse är det som K G Junhall har att säga om läsningens och bildningens värde, speciellt i den vackert avskalade novellen Olas höst. Också Bo Göran Carlsson (f 1943) har gedigna erfarenheter från skolans värld, inte minst som lektor på Sven Erikssonsgymnasiet. Det tyngsta verket i hans omfattande författarskap är avhandlingen Religion, kultur och manlig homosexualitet (1996). På senare år har han skrivit mycket lyrik i lättsam anda. Medlemskapet i skrivarföreningen Boråsbygds-Lyriker verkar ha stimulerat till en närmast eruptiv kreativitet. Titeln Trams och väsentligheter från Borås med omnejd ger en bra beskrivning av den senaste boken. Intresset för all sorts meterstyrd och rimmad vers skapar en uppsluppen och lekfull atmosfär i boken, gärna färgad av en frimodig experimentell attityd. Bäst kommer den till sin rätt i ett antal längre, tematiskt sammanhållna dikter. Till dem hör Hyllning till Kinnekulle, Högsommarvandring kring Pickesjön och Varuhusdikt - som livfullt skildrar folklivet på Ica Maxi! Med flygande penna ger Bo Göran Carlsson vardagliga händelser en intressant lyftning. Det prosaiska i konkreta iakttagelser får genom rytmiseringen inte sällan en märklig air. Mixen är överraskande och ofta underhållande. Tommy Ohlssons lyrik i Dagar vid havet är av ett helt annat slag (f 1963). Till att börja med är nog inte tanken att den ska stå för sig själv. Syftet är snarare att texten ska beledsaga och förstärka de många foton som boken rymmer. Upphovsmannens drivkraft verkar vara att vilja frilägga det sköna i tillvaron. Nästan samtliga bilder har tagits på en klippudde i Ugglarp, i Halland. Skulle det finnas något i denna miljö som inte är vackert, så har inte kameran lyckats hitta det. Bildberättelsens idé är delvis att den ska spegla årstidernas växlingar. Bristen på närbilder gör dock att landskapet blir stiliserat, ofta så långt att boken öppnar sig för metafysiska perspektiv. Denna tendens mot andlighet förstärks stundtals av de filosofiskt anlagda texterna. Som regel utgår de annars från en impressionistisk, dagboksliknande nivå. Och det är i denna zon som de mer finurliga formuleringarna finns: “Det finns inga felaktiga kläder, bara dåligt väder." Om Tommy Ohlssons intresse för religion är vagt antydd, så är Christina Grossis (f 1963) motsatsen. Att komma hem - min väg till läkning är i första hand en ambitiöst anlagd självbiografi, men eftersom händelserna ges en ockult tolkningsram liknar boken ofta en sorts predikan. Författaren betraktar sitt liv med facit i hand. Även de mörkaste erfarenheter mildras genom den försonliga anda som hon förvärvat som vuxen. Texten färgas mycket starkt av den syn på livets mening som kommer till uttryck. Reinkarnationsläran intar en central plats. Under 1100-talet var hon till exempel gift med den man som i hennes nuvarande liv blev hennes biologiska far. Det bästa med Carina Grossis bok är dock att även den som tvivlar på det övernaturliga kan uppskatta den. Hennes extrema öppenhet om det hon upplevt, särskilt under sin barn- och ungdomstid, ger en hisnande läsupplevelse. Med en saklig och osentimental ton säger hon de mest förfärliga saker, vilket ger det existentiella dramat en särpräglad atmosfär. Och nu till något helt annat, för att tala med John Cleese. Det kan vara av intresse att göra just det, på mer än ett sätt. Christian Haglunds (f 1980) debut Det här är första boken är nämligen väldigt annorlunda, åtminstone i en Sjuhäradskontext. Han är förvisso ingen uttalad komiker, men den ystra sanslöshet som präglar hans dikter går helt visst att associera till Monty Python-gängets planlösa absurditeter. Skrivmetoden bottnar gissningsvis i den attityd som frambringar automatisk skrift, i enlighet med den lansering av denna litteraturform som André Breton gjorde 1924, i det surrealistiska manifest. Enligt honom bör en poet läsa i sig själv som i en öppen bok, samt förlita sig på “det outtömliga sorlet". Någon ansats till begriplighet finns ej hos Christian Haglund; orden småkluckar lomhört i sitt flöde, de studsar oöverlagt mot varandra, som i ett färgsprakande paradis av nonsens. Till varje dikt hör en illustration, som tar väsentligt mer utrymme i anspråk än orden. Dessa, mer än 100 “konstnärer", hör till författarens bekantskapskrets; flera hör till kategorin lokala kändisar. Men inte en enda bild säger mer än 1000 ord. Christian Haglunds poetiska kaskader frigör sig vigt från varje försök till inramning. Peter Grönborg0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Impulser från Sjuhärad" �r:�mnen i texten: André Breton, Bo Göran Carlsson, Borås, Boråsbygds-Lyriker, Brådde Jacobsson, Carina Grossis, Christian, Christian Haglunds, Christina Grossis, dagar, det, Halland, hyllning, I Sjuhäradsbygden, Ica, John Cleese, K G Junhall, Karl-Gustaf Junhalls, Kinnekulle, margareta, monty, Också Bo Göran, olas, Om Tommy Ohlssons, Peter Grönborg, Pickesjön, religion, Rurik, Sjuhärad, Sjuhäradskontext, Sven Erikssonsgymnasiet, Titeln Trams, Tommy Ohlssons, Ugglarp, Undertiteln Essäer, Varuhusdikt