Barometern - den 19:e december 2013

Johanna Nygren och Mikael Larsson


Långlöt, fick den 23 augusti en dotter. Vikt 3 225 g, längd 45 cm. Syskon: William.0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Johanna Nygren och Mikael Larsson" �r:�mnen i texten: Johanna Nygren, Mikael Larsson