Borås tidning - den 18:e november 2013

En hyllning till periferin


Minns ni den norska skridskodrottningen Sonja Henie? Hon firade som ung triumfer i konståkning vid de olympiska spelen och VM under 1920- och 30-talen och gjorde senare en andra karriär som filmskådespelerska i Hollywood. Tillsammans med sin man, skeppsredaren Niels Onstad, använde hon sin förmögenhet till att bygga upp en betydande samling av modern konst, som blev grunden till Henie-Onstad Kunstsenter (HOK), det första moderna konstmuseet i Norge (efter Munchmuseet). HOK, som är vackert beläget på Høvikodden sydväst om Oslo, invigdes 1968 och har sedan dess byggts till 1994 och 2003. Med sin internationella inriktning bröt HOK från starten med den nationalism, som i så hög grad hade präglat norskt konstliv. Utställningen "Electromagnetic" - namnet inspirerat av en dikt av poeten Blaise Cendrars - är ännu en fjäder i hatten på HOK. "Det glada 20-talet", nyligen skildrat med humoristisk nostalgi av Woody Allen filmen "Midnight in Paris", var en epok då unga konstnärer av alla de slag drog till konstmetropolen vid Seine. De mest progressiva av bildkonstnärerna blev elever till den store kubisten Fernand Léger i hans Académie Moderne i stadsdelen Montparnasse. Efter Första världskriget 1914-1918 dominerade fortfarande den i dag bortglömda salongskonsten konstlivet i Paris. Men det är slående med vilken slagruta som många av de unga skandinaviska konstnärerna sökte sig till Légers konstskola, den tidens plantskola för de postkubistiska riktningar som tog fart i 1920-talets Paris. Léger, som var från Normandie, betraktade sig själv som en sentida ättling till nordiska vikingar och var förtjust över att få så många begåvade skandinaviska elever, bland dem stjärnor som Otto G. Carlsund, Erik Olson och Waldemar Lorentzon. Inslaget av kvinnliga elever var starkt med namn som Franciska Clausen från Danmark, Siri Meyer och Vera Meyerson från Sverige, Ragnhild Keyser, Ragnhild Kaarbø och Charlotte Wankel från Norge. Konsthistorikern Gladys C. Fabre, en av postkubismens främsta kännare, är gästkurator för den både vackert och pedagogiskt arrangerade utställningen, som mönstrar en rad av epokens främsta namn inklusive något äldre konstnärer som svensken GAN, norrmannen Thorvald Hellesen och dansken Vilhelm Lundstrøm. Den senare retade gallfeber på de danska kritikerna med sina epokbildande "pakkassebilleder", ett slags assemblage av målade bräder, i Köpenhamn 1917 och 1918. En annan förtjänst med utställningen är att det nordiska avantgardet placeras i sin kontext med ett urval verk av franska konstnärer som Léger, Ozenfant, Le Corbusier, Lhote och Juan Gris. Den största förtjänsten med denna epokutställning är dock att den drar fram det baltiska avantgardet i Estland, Lettland och Litauen i ljuset. Under de baltiska staternas korta tid av självständighet under 1920- och 30-talen blomstrade avantgardistiska strömningar i främst Tallinn och Riga. Efter de tyska och sovjetiska ockupationerna under och efter Andra världskriget föll det baltiska avantgardet i glömska. Det är överraskande att se hur välorienterade om de postkubistiska strömningarna som den 1923 bildade avantgardegruppen GEA (Group of Estonian Artists) i Tallinn var med konstnärer som Arnold Akberg, Henrik Olvi och Märt Laarman. Detsamma gäller även den avantgardistiska Rigagruppen, bildad 1920, med konstnärer som Niklas Strunke (far till den lettisk-svenske konstnären Laris Strunke), Romans Suta och ryskfödda Aleksandra Belcova. Flera av dessa mer eller mindre bortglömda baltiska konstnärer studerade utomlands och deltog i internationella utställningar i bl.a. Paris, Berlin och Köpenhamn. Tack vare "spårhunden" Gladys Fabre får de nu sin Ehrenrettung, och med all rätt kommer "Electromagnetic" att visas även på det statliga konstmuseet Kumu i Tallinn under våren 2014. Jan Torsten Ahlstrand0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "En hyllning till periferin" �r:�mnen i texten: Académie Moderne, Aleksandra Belcova, andra, Arnold Akberg, Berlin, Blaise Cendrars, Charlotte Wankel, danmark, Efter Första, Ehrenrettung, Erik Olson, Estland, estonian, Fernand Léger, Franciska Clausen, gan, Gea, Gladys Fabre, Henie-Onstad Kunstsenter, Henrik Olvi, Hok, Hollywood, Jan Torsten Ahlstrand, Juan Gris, Konsthistorikern Gladys C, Kumu, Köpenhamn, Laris, Le Corbusier, Léger, Légers, Lhote, Litauen, Montparnasse, Märt Laarman, Niels Onstad, Niklas Strunke, Norge, Normandie, Oslo, Otto G, paris, Ragnhild, Ragnhild Keyser, riga, Rigagruppen, Romans Suta, seine, Siri Meyer, Sonja Henie, Sverige, Tallinn, Thorvald Hellesen, Vera Meyerson, vilhelm, Waldemar Lorentzon, Woody Allen