NSD - den 13:e november 2013

Operation ökar risk för tidig födsel


Barn till kvinnor som genomgått en fetmaoperation löper dubbelt så stor risk att födas för tidigt. Samtidigt ökar risken att barnet är underviktigt, enligt en studie från Karolinska institutet, som publiceras i British Medical Journal.


Mer i NSD

0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Operation ökar risk för tidig födsel" �r:�mnen i texten: British Medical Journal, Karolinska