Barometern - den 1:a november 2013

Patienter med lungcancer får vänta längst


Var fjärde patient i länet som drabbas av lungcancer måste vänta minst 115 dagar från provtagning till behandling. Det är den längsta väntetiden i Sverige. Socialstyrelsen har i veckan presenterat sin studie, Väntetider i cancervården. I undersökningen redovisas väntetider från remiss till specialist fram tills det att behandlingen startar för nio olika cancerdiagnoser: njure, blåsa, prostata, lunga, huvud och hals, tjocktarm, ändtarm, hud och bröst. Studien redovisar ett stort antal mätning, allt från variationer mellan kön och ålder till variationer i väntetider mellan de olika landstingen i landet. Landstinget i Kalmar län hamnar generellt i ett mellanskikt, vare sig korta eller långa väntetider. Med ett undantag. Väntetiderna för behandling av lungcancer är de längsta i hela Sverige. Centerpartiets landstingsråd, Christer Jonsson är oroad och lyfter frågan i ett blogginlägg "Uppenbart ska man till exempel inte få lungcancer i Kalmar län. Där har vi de värsta väntetiderna i den cancerdiagnos som har bland de sämsta överlevnadschanserna. Det är inte ok", skriver hon. Ansvarigt landstingsråd för sjukvårdsfrågor är Lena Segerberg (S), även hon ser oroande besked i mätningarna. - Jag har inte studerat studien i detalj. Men det är uppenbart att det finns mätresultat som vi måste studera. Exempelvis vill jag ha svar på varför vi har så långa tider till lungcancerbehandling, säger Lena Segerberg. Att landstinget sticker ut som sämst i landet går rakt emot de intentioner som landstinget har. Ett mål är att inte någon cancerpatient i länet ska behöva vänta mer än 28 dagar från diagnostisering till behandling. Att behöva vänta 115 dagar är långt ifrån det målet. Hälso- och sjukvårdsdirektör Ragnhild Holmberg beskriver arbetet som pågår för att minska väntetiderna. - Att klara max 28 dagars väntetid från misstanke till behandling är vår målsättning och det vi jobbar mot. Här gäller det att få hela kedjan med primärvård, lab och specialistvård att arbeta tillsammans för att nå målsättningen. Arbetet sker inom ramen för RCC, regionalt cancercentrum sydost. Exakt när vi kan klara målet för samtliga cancerformer är svårt att säga i dagsläget, men vi jobbar oss systematiskt igenom diagnos för diagnos för att nå ett hållbart resultat. Även här har vi startat med de fyra cancerformerna bröst-, prostata-, lung- och koloncancer, säger hon.0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Patienter med lungcancer får vänta längst" �r:�mnen i texten: Christer Jonsson, kalmar, Lena Segerberg, Ragnhild Holmberg, Rcc, Sverige, väntetider