Borås tidning - den 20:e oktober 2013

Kramar och intriger på Distansgatan


Här finns kärlek och svek, hyllningar och intriger. Verkligheten på Distansgatan 7 påminner mer om en tv-såpa än det som visats i rutan. BT berättar i dag historien om Borås mest omskrivna äldreboende och den kontroversiella chefen Erika Lörinczy. Här fick stadsminister Reinfeldt både dansa och kramas. Hit kom mängder av gäster från skilda delar av Sverige och olika delar av världen. Alla var de nyfikna på hur enhetschefen Erika Lörinczy och personalen lyckades förvandla ett skandalomsusat äldreboende till en attraktion som Borås gärna visade upp. Utåt sett verkar allt vara perfekt på Distansgatan, men under ytan bubblade konflikterna. En tidigare anställd liknar klimatet runt Erika Lörinczy med en liten kommuniststat. För här fanns de som tvingades bort, de som råkade illa ut när de tog upp missförhållanden, ett missnöjt fackförbund och tveksamheter kring ekonomin. Till slut fick Erika Lörinczy själv sluta. Läs hela artikeln i eBT0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Kramar och intriger på Distansgatan" �r:�mnen i texten: Borås, Distansgatan, Erika Lörinczy, reinfeldt, Sverige