Borås tidning - den 25:e september 2013

Frimodig kyrka tillför inget nytt


Två frågor har i mer än ett halvt sekel dominerat massmedias debatt om Svenska kyrkan, frågan om kvinnliga präster och frågan om kyrkans inställning till homosexuella. Genom uppdykandet av det nya kyrkovalspartiet Frimodig kyrka kommer de här båda debattämnena att dras ut i det oändliga. Puh. Nya testamentet säger inget om präster över huvud taget, varken manliga eller kvinnliga. Sedan 1958 har vår kyrka haft kuraget att viga båda sorterna, vilket har ett massivt medborgerligt stöd. Om någon av genomtänkt teologiska skäl motsätter sig kvinnliga präster skall naturligtvis detta respekteras, i övervägande flertalet fall beror det emellertid på dumkonservatism. Det är närmast självklart att ingen som har en arbetsledande befattning i kyrkan kan vara motståndare till kvinnliga präster. Om homosexuella i den mening vi menar idag säger Bibeln ingenting, även om bibelöversättningen i Bibel 2000 felaktigt rör sig med begreppet. Om äktenskapet i modern mening säger Bibeln heller ingenting, och i Sverige blev institutionen en angelägenhet för kyrkan först 1734. Vår kyrka har föredömligt infört en könsneutral vigsel, som en av de första kyrkorna i världen. Det främsta motargumentet har varit ekumeniskt, en fundamentalistisk kyrka i Etiopien har hotat att avbryta samarbetet med Svenska kyrkan. Det argumentet kan vi lämna därhän. Självklart skall Svenska kyrkan behålla sin vigselrätt, en av kyrkans allra viktigaste uppgifter är att ge glans åt livets viktigaste tillfällen: födelse (dop), vuxenhet (konfirmation), giftermål, död. Liksom också åt julavslutningar i skolan, skolårets avslutande och nationaldagen för den delen. Ingen kommer självfallet att tvinga någon präst att viga homosexuella, liksom ingen har tvingat våra präster att viga frånskilda. Frågan måste naturligtvis avgöras mellan vigselförrättaren och dem som gifter sig. Varför andra (till exempel Frimodig kyrka) bekymrar sig om den saken har jag svårt att begripa, men jag är väl lite dum kan jag tro? ?Bo Göran Carlsson (SD) Bo Göran Carlsson (SD) teol lic, fil dr, ledamot av stiftsfullmäktige i Skara stift0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Frimodig kyrka tillför inget nytt" �r:�mnen i texten: bibel, Bibeln, Bo Göran Carlsson, etiopien, frimodig, skara, svenska, Sverige