Barometern - den 24:e september 2013

Grannar gör uppror mot Maxi-planer


Varför läggs infarten till en stor handelsplats på en villagata? Anders Hjalmarsson och Göran Svensson vägrar godkänna den nya infarten till Ica Maxi, som är på väg att fastställas i den nya detaljplanen för området. De båda har sina föräldrahem på Syrénvägen och får trafiken framför fastigheterna. - Jag kommer inte att kunna komma ut med bilen från min garageuppfart, säger Göran Svensson som tagit över föräldrahemmet. - Min mor får sitta här och titta på bilköerna, säger Anders Hjalmarsson. - Det här accepterar vi bara inte och vi tänker överklaga så långt det går, lovar de båda. Den 7 oktober ska detaljplanen upp i kommunfullmäktige för godkännande. - Jag förstår inte vad för politiker vi har i kommunen. Den ende som brytt sig och varit här och tittat är Leif Axelsson (M). Han tyckte det var märkligt att göra så här, säger Göran Svensson. Infarten till Ica Maxis p-plats har varit ett stridsämne sedan mitten av 1990-talet när handelsområdet kom till. - Då ville de ha infarten cirka 20-30 meter öster om den nuvarande. Det satte vi oss emot och det blev då den lösning vi har i dag, säger Göran Svensson. När planförslaget kom för samråd i februari hade infarten flyttats tillbaka dit den ursprungligen planerats. - Vi motsatte oss det omedelbart och i maj kom det här förslaget som nu är på väg att gå igenom. Det är ännu värre, säger Göran Svensson. Den nya infarten hamnar cirka 50-60 meter från den nuvarande och alla bilar som ska in på parkeringen måste nu först köra en bit på Syrénvägen. - Vi har lyckats skapa ett magasin på 34 meter före den första p-platsen, har kommunen svarat oss, som om det skulle vara lösningen. - Den nuvarande infarten har 40 meter fram till första p-platsen. De bilar som tidigare ibland köat på Döderhultsvägen hamnar nu på vår villagata. Det är sanslöst illa genomtänkt, säger de båda. De har i stället föreslagit att både in och utfart ska byggas från Norra Fabriksgatan. - På det har vi fått svaret att "anläggningskostnaderna skulle bli för dyra och kundtillströmningen bli för dålig". Är det en fråga för kommunen? - Finns det inte mer potential för Ica:s planer verkar det märkligt i den totala investeringen, säger Göran Svensson. De båda oroar sig också för alla barnfamiljer som måste möta alla som ska in på parkeringen. - Syrénvägen är enkelriktad och det här är enda utfarten och med den här lösningen blir den ännu farligare än nu, säger de båda.0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Grannar gör uppror mot Maxi-planer" �r:�mnen i texten: Anders Hjalmarsson, Döderhultsvägen, Göran Svensson, Ica Maxi, Ica Maxis, Leif Axelsson, Norra Fabriksgatan, Syrénvägen