Barometern - den 23:e september 2013

Eivor Åkesson


Eivor Åkesson, Kalmar, blev 86 år. Hennes närmaste är barnen Åke och Gertrud med familjer. Eivor (född Olsson) var född i Madesjö och uppvuxen i Förlösa som ett av fyra syskon. Hon tog studenten vid Kalmar läroverk med lysande betyg och blev filosofie magister i Lund i svenska, nordiska språk och historia. Vänner inom Kristliga Gymnasiströrelsen och studentkamrater blev nätverk för livet. 1953 gifte hon sig med Bengt Åkesson som prästvigdes för Strängnäs stift. Bengts tjänster förde makarna vida i landet. Som engagerad prästfru fanns hon hela tiden vid makens sida i barn- och familjearbete i Hammar och vid Stjärnholms stiftsgård, i Närkes Kil, i Töre i Norrbotten och i Tuna i Strängnäs stift 1977-1988. Bredvid det kyrkliga var Eivor lärare i sina ämnen, bland annat vid högstadieskolan i Töre. Efter dottern Ragnhilds svåra sjukdom och tidiga död år 1962 skrev Eivor skrev boken När barnen frågar om lidande och död, utgiven 1967. Efter Bengts död flyttade Eivor "hem" till Kalmar. Här fick hon nära till sina närmaste. Med brev och telefon vårdade hon kontakterna med sina många vänner. Hennes minne var fantastiskt. Verkade hon kärv, kunde ett leende plötsligt lysa upp. Alla brev från alla år var sparade, som stöd för brevvännen och henne själv. Ibland gav hon bort sammanställningar av texter, dikter, tankar, böner, och föreslog ofta läsvärda böcker. Vid begravningen talade vi om henne som vän, brevvän, samtalspartner, förbedjare. En vän i kris ville hon "bära i bön". Eivor förberedde noga sin död. Hon fick stöd av Åke och Gertrud för alla sina önskningar: att en sista gång få knäfalla inför altaret vid nattvard i Kalmar Domkyrka, att nå vännerna en och en, att välja högtidsklänning att begravas i, att formulera dödsannons och förbereda begravningsgudstjänsten. När hon dött ville hon enligt gammal sed ha utfärdsandakt i hemmet före kistläggning och flyttning. Vid begravningen i S:t Johanneskyrkan i Kalmar var kistan prydd med öländska sensommarblomster. Den bars ut av barn och barnbarn. Efter samtal med andra vänner skrivet av Torsten Mårtensson0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Eivor Åkesson" �r:�mnen i texten: bengt, Efter Bengts, eivor, Förlösa, gertrud, Hammar, Johanneskyrkan, kalmar, Kalmar Domkyrka, Kristliga Gymnasiströrelsen, Lund, Madesjö, Norrbotten, när, Närkes Kil, Ragnhilds, Stjärnholms, Strängnäs, Torsten Mårtensson, Tuna, Töre