Norrköpings tidning - den 16:e september 2013

"Förnuftets seger över politiken"


-Valet är ett tydligt tecken på att människor inte tycker att partipolitik hör hemma i kyrkan. Ragnhild Bertius valdes åter till kyrkomötet.

Ett citat fr�n nyheten
0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten ""Förnuftets seger över politiken"" �r:�mnen i texten: Ragnhild Bertius