Barometern - den 13:e september 2013

Upplysning inget svar


Ragnhild Holmbergs replik den 3 september, ett stycke ganska generell sjukvårdsupplysning, var inget svar på min faktiska poäng: Varför dyrbara tider delas ut till friska när man inte hinner och orkar hjälpa de sjuka.Aila Annala0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Upplysning inget svar" �r:�mnen i texten: Aila Annala, Ragnhild Holmbergs