Barometern - den 10:e september 2013

I kyrkan ska alla känna sig delaktiga


Vi vill främja en öppen folkkyrka för alla där kyrkan välkomnar och ställer upp för alla. En kyrka som styrs av medlemmarna, direkt och via valda ombud. Vi som kandiderar har olika bakgrund, kunskap och erfarenhet. Vi är mer eller mindre "teologiskt bevandrade", olika troende, tvivlande och sökande i skilda skeden under vår vandring på livets väg. Men vi har bland annat den gemensamma övertygelsen att en kyrka utan öppenhet lätt blir en kyrka där medlemmarna varken har insyn eller får kunskap om vad som händer eller känner gemenskap och engagemang. Kyrkan är för många Guds hus, där vi får samlas inför Guds ansikte, men kyrkan har också fler uppgifter i människornas tjänst. Kyrkan har byggts av folket. Där ska alla få känna delaktighet och gemenskap, få "användas" så att kyrkan blir folkets kyrka, inte "det utvalda fåtalets elitkyrka". Genom ett konstruktivt ifrågasättande vill vi i ÖFA verka för att Södermöre pastorat blir den goda mötes- och arbetsplats det är ämnat att vara. Öppen folkkyrka för alla i Södermöre pastorat (ÖFA) Allan Johansson Anna Maria Dencker Bengt Delmeby Per Sandström Arne Olsson0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "I kyrkan ska alla känna sig delaktiga" �r:�mnen i texten: Anna Maria, Arne Olsson, guds, södermöre, Öfa