Norran - den 1:a augusti 2013

Ivan Nordström


Burvik Efter en fin sommardag slöt Ivan Nordström sina ögon för sista gången och somnade in lugnt och stilla i sitt barndomshem i Burvik 24 juli. Han blev 75 år. För pappa var arbete bara en glädje och han syntes aldrig sakna energi för de uppgifter som fanns att utföra. Efter avklarad folkskola började han ....


Mer i Norran

0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Ivan Nordström" �r:�mnen i texten: Burvik, Burvik Efter, Ivan Nordström