Helsingsborgs Dagblad - den 6:e juni 2013

Avskogning starkt ner i Amazonas


Förstörelsetakten i Amazonas urskog har sjunkit 84 procent de senaste åtta åren, uppger Brasiliens miljöminister Izabella Teixeira. Den minskade avskogningen innebär ett närmande till de internationella målen för världens största urskog. Augusti 2011 - juli 2012 försvann 4 571 kvadratkilometer skogsmark, 27 procent mindre än motsvarande tidigare period.0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Avskogning starkt ner i Amazonas" �r:�mnen i texten: Amazonas, brasiliens, Izabella Teixeira