Blekinge Läns Tidning - den 1:a december 2012

Hårt jobb för de unga jobben


Ungdomsarbetslösheten är rekordstor i Blekinge. Men via arbetsförmedlingen kommer många unga ändå ut i arbetslivet. Med 30 procents arbetslöshet bland de unga i länet har arbetsförmedlingens ungdomslag mycket att göra. Arbetsplatserna kräver ofta utbildad personal, gärna med tidigare erfarenheter.Samtidigt har 20 procent av de inskrivna ungdomarna på arbetsförmedlingen i Karlskrona inga kompletta slutbetyg från gymnasiet. - Det är svårt för en 19-åring utan utbildning eller erfarenhet att få jobb. Därför är det viktigt att snabbt börja komplettera sina betyg och göra sig gångbara på arbetsmarknaden. Tyvärr kan vi inte erbjuda ungdomar under 25 år en praktikplats de första 90 dagarna. Det kan vara frustrerande, säger Mikael Anamaria, arbetsförmedlare.Den första perioden på arbetsförmedlingen går ut på att "testa" den arbetssökande, se vilka kunskaper och erfarenheter de har. Efter 90 dagar börjar jobbgarantin för unga. Då kan man få ekonomisk ersättning samtidigt som arbetsförmedlingen erbjuder utbildningar, praktik, vägledning och jobbcoach. Samtidigt ska man söka jobb och aktivt försöka ta sig ur arbetslösheten.- Här är det många som faktiskt får en anställning, eller en praktikplats. Det är viktigt att man kommer ut och får erfarenhet och kontakter. Av alla jobb som finns är bara cirka 15 procent registrerade på arbetsförmedlingen. Resten hittar man på andra vägar, säger Henrik Johansson, arbetsförmedlare. Ett problem för många unga utan utbildning är att arbetsmarknaden förändrats mycket. Henrik Johansson menar att många äldre har svårt att förstå de ungas situation. De okvalificerade arbetena är borta och konkurrensen om jobben är mycket större. Izabella Ny, arbetsförmedlare, håller med.- Vi ägnar oss mycket åt studievägledning. Det är viktigt att man har ett slutbetyg, och för många arbeten behövs det även någon form av vidareutbildning, säger hon. - En viktig del av verksamheten är Jobbrummet. Dit kan den arbetslöse komma från dag ett och få jobbhandledning, träffa arbetsgivare och få hjälp att söka jobb. Enligt arbetsförmedlarna fungerar Jobbrummet som en viktig träffpunkt, där både motiverade och omotiverade ungdomar kan få hjälp.- Visst är det svårt att få ett jobb. Så är det. Men samtidigt är det viktigt att förstå att de 30 procenten som är arbetslösa inte är de samma år efter år. Vi kommer kanske ha kvar samma antal arbetslösa om ett år, men det kommer vara nya ungdomar. Det rör på sig, folk får jobb. Det är inte så många som blir utan jobb en längre period, säger Henrik Johansson.0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Hårt jobb för de unga jobben" �r:�mnen i texten: Blekinge, Henrik Johansson, Izabella Ny, Jobbrummet, Karlskrona, Mikael Anamaria