Borås tidning - den 26:e mars 2012

Tre frågor till...


... Bo Göran Carlsson, nyligen invald i Sverigedemokraterna Sjuhärads styrelse som ledamot. Ännu ett partibyte, varför? - Jag har varit medlem i ungefär ett år. Jag ser mig själv som kulturkonservativ och var ju tidigare aktiv i Ny demokrati. Sverigedemokraterna står för samma saker. Vi tror på Sverige och att alla måste ställa upp. Att utveckla särkulturer fungerar inte. Blir de tillräckligt många blir samhället instabilt. Samtycker du i andra SD-frågor också? - Jag tycker att skolan har ballat ur. Sedan tror jag att Sverigedemokraterna är det bästa partiet för pensionärer. Folkpartiet, Ny demokrati, Boråspartiet, Sjukvårdspartiet, SPI och nu SD. Är du rädd för att bytandet skall skada ditt förtroende? - Nej, det är jag inte orolig för. Förändrar sig partierna måste man byta. Winston Churchill bytte parti fyra gånger exempelvis.0 bes�kare tycker n�got om denna artikel
Tycker du att nyheten "Tre frågor till..." �r:�mnen i texten: Bo Göran Carlsson, Boråspartiet, ny, Spi, Sverige, Sverigedemokraterna, Sverigedemokraterna Sjuhärads, Winston Churchill