Warning: file_get_contents(http://www.top.se/ads/ad.php?a=i&l=sv&link=1&REDIRECT_STATUS=200&HTTP_HOST=www.nyhetskungen.se&HTTP_ACCEPT_ENCODING=x-gzip%2C+gzip%2C+deflate&HTTP_USER_AGENT=CCBot%2F2.0+%28http%3A%2F%2Fcommoncrawl.org%2Ffaq%2F%29&HTTP_ACCEPT=text%2Fhtml%2Capplication%2Fxhtml%2Bxml%2Capplication%2Fxml%3Bq%3D0.9%2C%2A%2F%2A%3Bq%3D0.8&PATH=%2Fusr%2Flocal%2Fbin%3A%2Fusr%2Fbin%3A%2Fbin&SERVER_SIGNATURE=%3Caddress%3EApache%2F2.2.16+%28Debian%29+Server+at+www.nyhetskungen.se+Port+80%3C%2Faddress%3E%0A&SERVER_SOFTWARE=Apache%2F2.2.16+%28Debian%29&SERVER_NAME=www.nyhetskungen.se&SERVER_ADDR=46.21.104.97&SERVER_PORT=80&REMOTE_ADDR=54.211.169.76&DOCUMENT_ROOT=%2Fhome%2Fwww%2F__Timsites%2F__www.nyhetskungen.se&SERVER_ADMIN=%5Bno+address+given%5D&SCRIPT_FILENAME=%2Fhome%2Fwww%2F__Timsites%2F__www.nyhetskungen.se%2Findex.php&REMOTE_PORT=49265&REDIRECT_QUERY_STRING=newssearch%3D1%26word%3DIngmar+Lafvas&REDIRECT_URL=%2FIngmar+Lafvas&GATEWAY_INTERFACE=CGI%2F1.1&SERVER_PROTOCOL=HTTP%2F1.0&REQUEST_METHOD=GET&QUERY_STRING=news in /home/www/__Timsites/__www.nyhetskungen.se/custom_features/CustomNyheter/CustomNyheter.php on line 923 Ingmar Lafvas

Ingmar Lafvas


Vi har goda skäl att behålla filet

Svar till Ingmar Lafvas insändare om fil publicerat 24 augusti. Man skall inte alltid stirra sig blind på vad det står ...

Norran, Skellefteå

Skellefteå måste ha en öppen yta

har, som bekant, blivit det enda korrekta att tugga, som ett mantra, att stadens torg är så uselt, så uselt. När ...

Norran, Skellefteå

Var är ditt bevis?

Bengtsson skriver i en åsiktsartikel den 14 april om den stora statyn på torget: "en staty som väldigt få gillar"......

Norran, Skellefteå