Göran Svensson


Hjälp oss lösa bondens rebus

Göran Svensson i Tyringe har fått en rebus på halsen. Men han vet inte vad den betyder och inte vem som gjort den.

Expressen.se