Politik


Värre av att vänta

Ett antal av Sveriges mest namnkunniga hälsoekonomer har funderat över sjukvårdens framtid. Det är mer än vad rege­ring ...

DN Ledare

En spade är en spade

Söndag Peter Wolodarski.

DN Ledare

SD: Ett rött skynke för varje feminist

Signerat Hanne Kjöller.

DN Ledare

Ett misslyckande

Frågan är inte bara om lärarutbildningen har djupa kvalitetsproblem utan också om Högskoleverket har hanterat sin makt m...

DN Ledare

EU: Oklart vad som är meningen

Signerat Gunnar Jonsson.

DN Ledare

Absolut rätt

Kolumnen: Lena Andersson om renlärighetens mekanismer.

DN Ledare

"Sätt forskargrupperna i fokus!"

Trenden att en allt större andel av forskningsresurserna går till programforskning de så kallade excellenssatsningarna...

DN Debatt

"Björklund gymnasifierar den högre utbildningen"

Björklunds förslag innebär i praktiken en högre utbildning bestående av ett tydligt a- och b-lag där spetsforskningsmilj...

DN Debatt

"Svensk forskningspolitik måste våga satsa på spets"

Jan Björklund om den statliga forskningen: Sverige behöver ett antal världsledande forskningsmiljöer vid universiteten. ...

DN Debatt

Inte bara grönt ljus

Miljöpartiet ska inte bara välja språkrör, utan även riktning. Befrielsen från det rödgröna samarbetet kan öppna för en ...

DN Ledare

Kuba: Förtrycket består och oppositionella behöver stöd

Signerat - Annika Ström Melin.

DN Ledare

Polisvåld: Töllborg sviker sitt uppdrag

Signerat - Johannes Åman.

DN Ledare

"Höga avgifter löser inte järnvägens problem"

Vi anser att vissa marknadssegment kan tåla en avgiftshöjning. Vi har däremot reagerat kraftigt mot den ensidiga höjning...

DN Debatt

"Globala lösningar måste växa fram stegvis och regionalt"

Klimatet och jorden har inte tid med fler diskussionsklubbar. Vägen till en global lösning på klimatfrågan måste ske ste...

DN Debatt

Högskola: Lite mer personlighet, tack

Signerat - Henrik Berggren.

DN Ledare

Lås upp Bryssel

Utvidgning: Nationella intressen bromsar och skapar misstro.

DN Ledare

Afghanistan: USA söker efter ljus i mörkret

Signerat - Gunnar Jonsson

DN Ledare

?MP:s ställningstagande öppnar för krig utan slut?

Spricka i Miljöpartiet om Afghanistan: Fyra riksdagsledamöter fronderar i dag mot partiledningen och röstar med Vänst...

DN Debatt

En tankepaus, tack

Snabba svar i upphetsade lägen blir ofta dåliga svar. Tidpunkten för Socialdemokraternas besked att de ändrat uppfattnin...

DN Ledare

Bluff om Pisa

Kolumnen: Hans Bergström om att segregationen mellan skolor har minskat.

DN Ledare

Forskning: Inte så excellent.

Signerat benke Henrik Berggren.

DN Ledare

Italien: Berlusconi lever på lånad tid.

Signerat benke Gunnar Jonsson.

DN Ledare

"Mer makt till stora utsläppare enda vägen efter Cancún"

Efter att ha deltagit som observatörer vid klimatmötena i såväl Köpenhamn som i Cancún har vi konstaterat att det behövs...

DN Debatt

"Excellenssatsningar visar att kejsaren är naken"

Excellenssatsningarna på forskning har givit tydliga signaler att det är "män som kan" i Sverige. Vad betyder det för ...

DN Debatt

"Alla skolor ska behandlas lika"

Det är dags att ta steget från retoriken om friskolornas betydelse för skolans utveckling till att också i praktiken beh...

DN Debatt

Stockholmsbomben: Avsikten skrämmer mer än resultatet

Signerat "? Henrik Berggren.

DN Ledare

Industrin: Efter krisen behövs stödet.

Signerat "? Gunnar Jonsson.

DN Ledare

Järnvägen: Ingen ensam frälsare.

Signerat "? Johannes Åman.

DN Ledare

"Kvinnliga forskare ratas i nya forskningspolitiken"

Ny rapport från Delegationen för jämställdhet i högskolan: Toppkvalificerade kvinnliga forskare sorteras bort i miljards...

DN Debatt

"Så bör EU bryta dödläget"

Tankesmedjan Global Utmaning: EU ska inte lämna FN:s klimatförhandlingar utan utveckla en "post Cancún agenda".

DN Debatt